Troubleshoot-activiteiten

Het is mogelijk om Traject Control bij een plotseling optredend pro-bleem of bij stagnaties in te huren als troubleshooter. Hierbij dient te worden opgemerkt dat Traject Control een klein bedrijf is en soms geen ruimte in de planning zal hebben om op korte termijn op een dergelijke opdracht in te gaan.