Veranderende bedrijfsvoering in de Bio(proces)technologie

Karolien Harbrink Numan, oprichtster van Traject Control, signaleerde dat de veranderingen in de bedrijfsvoering en de huidige schaarste aan geschikt personeel het optimaliseren van producten en processen als intern project moeilijk maakt. Een belangrijke verandering in de bedrijfsvoering is het steeds vaker inschakelen van projectmedewerkers voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, voor literatuuronderzoek en voor het uitbrengen van specifiek advies. Er zijn vaak subsidies en andere gelden beschikbaar waarmee een projectmedewerker voor een bepaalde periode aangesteld kan worden. Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt het echter steeds moeilijker projectplaatsen op te vullen. Momenteel wordt daarom in de bio(proces)technologie en in de farmacie steeds vaker gebruik gemaakt van externe bedrijven. Door een adviesbureau in te schakelen hoeft men geen medewerkers aan te trekken met bijbehorende dure sollicitatieprocedures, hoge eisen aan arbeidsvoorwaarden en uitgebreide inwerktrajecten. Veel adviesbureaus richten zich slechts op een klein stuk van het te optimaliseren traject, bijvoorbeeld op literatuuronderzoek. Een bedrijf of instelling kan dan te maken krijgen met verschillende adviesbureaus, waardoor de communicatie moeilijker wordt en de adviezen niet op elkaar aansluiten. Traject Control wil een oplossing bieden die bij uw bedrijf, uw situatie, de regelgeving die voor uw bedrijf van toepassing is en uw toekomstvisie past.