Totaaladvies

Bij ontwikkelings- en optimaliseringstrajecten is het zinvol om in het beginstadium met regelgeving en automatisering rekening te houden. Vaak worden afzonderlijke adviestrajecten doorlopen. Eerst ontwikkelt of optimaliseert men een product en / of proces, dan wordt de regelgeving ingepast en vervolgens wordt het geheel geautomatiseerd. Hierdoor kan men op problemen stuiten die voorkomen hadden kunnen worden. Als het totale advies van één organisatie afkomstig is, sluiten alle adviezen op elkaar aan. Doordat het aantal externe partners beperkt blijft, scheelt dat tijd en geld. Uw medewerkers hoeven slechts één of een beperkt aantal communicatielijnen te onderhouden. Er is minder tijd nodig om het totale advies uit te brengen, omdat aan alle deelprojecten en hun onderlinge samenhang aandacht wordt besteed. Dit kan ook de doorlooptijd van de implementatie aanzienlijk terugbrengen, zeker als Traject Control ook het opzetten en begeleiden van de implementatie onder haar hoede krijgt.