Proces- en data-analyse

Bestaande processen zijn vaak routine geworden. In de loop der tijd zijn de technische mogelijkheden echter verbeterd en is er meer kennis over de betrokken processen en organismen, hetgeen goede mogelijkheden biedt om een proces te optimaliseren. Vaak worden er grote hoeveelheden procesgegevens automatisch gegenereerd. Traject Control kan deze gegevens en het proces grondig analyseren en eventueel in een model verwerken, waardoor meer inzicht in het proces verkregen wordt. Daardoor wordt vaak extra rendement uit het proces gehaald, met relatief lage investeringskosten.