Karolien

Na haar studie Biologie (richting Moleculaire Celbiologie) aan de Universiteit van Amsterdam, heeft Karolien een postdoctorale opleiding Biotechnologie (richting Proces-Microbiologie) gevolgd bij de stichting BSDL (Biotechnology Studies Delft Leiden), een samenwerkingsverband tussen de Technische Universiteit Delft en de Rijksuniversiteit Leiden. Ze heeft daarbij gekozen voor een specialisatie in het optimaliseren van producten en productieprocessen.

Karolien heeft in totaal ruim 10 jaar ervaring, o.a. met verschillende kweektechnieken die gebruikt worden bij het kweken van dierlijke-, plantaardige-, bacteriële- en schimmelcellen. Deze kennis en ervaring brengt ze o.a. over op studenten van de Hogeschool van Utrecht, waar ze regelmatig als gastdocent is ingehuurd.
Ze heeft ruime ervaring met data- en procesanalyse, proces- en productoptimalisatie, fermentaties en opschaling tot vaten van 50 liter o.a. in industriële omgeving. Daarbij is ook de interesse in het belang en de noodzaak van het werken onder kwaliteitsnormen gewekt, hetgeen geleid heeft tot een specialistisch project op dat gebied. Daarnaast heeft Karolien ruime ervaring in de organisatorische en coördinerende aspecten van projecten.

Richard

Na zijn studie CT-Productkunde aan de HTS in Enschede is Richard een dienstverband aangegaan als AIO bij de Landbouwuniversiteit Wageningen, gestationeerd bij het RIVM te Bilthoven. Ten behoeve van zijn promotie heeft hij onderzoek verricht naar het gebruik van Software Sensors bij de optimalisering van dierlijke celkweken. Na zijn dienstbetrekking als AIO heeft Richard in dienst van het RIVM ondersteuning geboden bij diverse optimaliseringstrajecten van de productie van humane vaccins en trad hij op als troubleshooter bij diverse (bio)technische en automatiseringsproblemen. Daarnaast was hij actief in het automatiseringstraject van het poliovaccinproductieproces en van de R&D-activiteiten.

Sinds 1996 is Richard in dienst van Compex, een bedrijf dat is gespecialiseerd in procesautomatisering. Compex is in 2000 overgenomen door Siemens. In totaal heeft hij 9 jaar ervaring met data- en procesanalyse, proces- en productoptimalisatie, fermentaties en opschaling tot vaten van 50 liter, o.a. in industriële omgeving en circa 12 jaar ervaring in de proces-automatisering. Hierbij heeft hij meerdere jaren als projectmanager gewerkt voor projecten die dienen te voldoen aan GAMP (Good Automation Manufacturing Process). Richard heeft ook trainingen verzorgd op gebied van receptuurbeheer, kwaliteit en validatie (GMP / GAMP). Deze trainingen richtten zich voornamelijk op procesautomatisering.

Sinds 2007 is Richard werkzaam bij Nokia waarbij hij werkzaam is geweest als Software Service Operations Manager, Software Change Manager voor regio Europa en sinds 2016 als Transformation Manager in regio Europa.